Základná organizácia SOZ PP Kníhtlačiareň Svornosť